LR Araba Konsepti

LR Clio’nun ve LR Corsa’nın ruhsatı İş Ortağının adına mı çıkartılır?
LR Clio ve LR Corsa, Araç Kalifikasyonunu gerçekleştiren İş Ortaklarının kullanımına sunulur.
Filo kiralama yolu ile kiralanarak kullanıma sunulduğundan ruhsat anlaşmalı kiralama şirketi
adınadır. Araç ruhsatının kiralama şirketinin adına olması dolayısı ile iş ortakları araç vergisi,
trafik sigortası, taşıt pulu, kasko ve bakım(servis) masrafları ödemek zorunda kalmamaktadır.
(Trafik cezaları ve OGS, köprü, otoban geçişlerinden kullanıcı sorumludur).
Takım olarak İş Ortağı olanlar kaç adet LR Clio ve LR Corsa alabilirler?
Her bir takım sadece 1 araç kiralayabilir. Bir İş Ortağı numarası altında gerçekleştirilen
kalifikasyon her iki üyenin birlikte ulaştığı kalifikasyondur.
LR Clio ve LR Corsa ne kadar süre kullanılabilir?
LR Clio ve LR Corsa, iş ortağı gerekli kalifikasyonu yerine getirdiği müddetçe kullanılabilir. İş
ortağı takım liderliğinden Orga Liderliği’ne geçtiği takdirde yeni araç kalifikasyonuna katılma
hakkı kazanır.
Bir yıl içinde araçla kaç kilometre yapabilirim?
LR ile protokol imzalanıp araç teslim edildikten sonra 1 yıl içinde maksimum 15.000 km yol
yapabilirsiniz. 1 yılda 15.000km’yi aşan İş Ortağı tarafından her km için 0,06 – 0,13€* LR’ a
ödenir.
LR Clio ve LR Corsa kullanım hakkı kimlere verilir?
LR Clio ve LR Corsa araç konsepti sadece Junior Takım Lideri ve Takım Lideri kalifikasyonunu
gerçekleştiren veya tekrarlayan iş ortaklarına sunulur. Kalifikasyon gerçekleştiğinde veya
tekrarlanan yakın zamanda hemen sipariş verilmelidir.
*Kiralama firmasına, aracın modeline vb. durumlara bağlı değişim gösterebilir.
LR Clio ve LR Corsa kullanım hakkını kazanmak için hangi seviyede ne gibi koşullar
gerekmektedir?
İş Ortağının Junior Takım Lideri seviyesinde kalifiye olması:
İş Ortağının birbirini takip eden 3 ay boyunca, prim hak eden 6 adet çizgi ve 12.000 PW grup
ciroya ulaşması, alt sırasında 1 veya daha fazla %16’lık seviye varsa diğer kollarından 6.000
PW rest ciro yapması ve ayrıca her ay minimum 250PW değerinde kişisel satış yapması
gerekmektedir.
Yukarda belirtilmiş olan kalifikasyon koşulları tamamlandığında İş Ortağımız 300 € + KDV
değerinde araç kiralama bedelinden muaf olacaktır ve devamında her ay aynı kalifikasyon
şartlarını yerine getirerek aracı aynı şartlar ile 300 € + KDV değerinde araç kiralama bedeli
ödemeden kullanmaya devam edebilecektir.
İş Ortağının Takım Lideri seviyesinde kalifiye olması:
İş Ortağının birbirini takip eden 3 ay boyunca, prim hak eden 8 adet çizgi ve 16.000 PW toplam
ciroya ulaşması, alt sırasında 1 veya daha fazla %21’lik seviye varsa prim hak eden diğer
kollarından 6.000 PW rest ciro yapması ve ayrıca her ay minimum 100 PW değerinde kişisel
satış yapması gerekmektedir.
Yukarda belirtilmiş olan kalifikasyon koşulları tamamlandığında İş Ortağımız 300€ + KDV
değerinde araç kiralama bedelinden muaf olacaktır ve devamında her ay aynı kalifikasyon
şartlarını yerine getirerek aracı aynı şartlar ile 300 € + KDV değerinde araç kiralama bedeli
ödemeden kullanmaya devam edebilecektir.
Yukarıda bahsi geçen kalifikasyon koşullarının gerçekleşmemesi halinde İş Ortağımız, LR’ye
kalifikasyonun gerçekleşmediği her ay için araç kira bedelinin tamamı olan 300 € + KDV’yi
ödemekle yükümlü olacaktır.
İş Ortağımız, bu aracı kullandığı sürece Organizasyon Lideri kalifikasyonu için gerekli şartları
yerine getirip unvan hakkına sahip olana kadar Liderlik Priminden yararlanamaz.
İş Ortağı yukarıda bahsi geçen tüm seviyeler ve kalifikasyon şartlarını gerçekleştirirken, kendisi
de dahil olmak üzere tüm alt sıralarından kaynaklanan iade oranı %5’i geçtiğinde araç kirasının
tümünü LR’ye ödeyecektir.
İş Ortağı aracı iade etmek isterse nasıl bir işlem uygulanır?
Aracın İş Ortağına tahsis süresi ile ilgili hususlar ve sözleşmenin iptali durumunda oluşan cezai
şart ve kurallar aşağıdaki gibidir:
İş ortağı araç kendisine teslim edildiği ve bu sözleşmenin resmen başladığı tarihten itibaren
yirmi dört (24) ay içerisinde aracı geri veremez.
İş Ortağımız, sözleşme konusu LR’ye yapacağı herhangi bir ödemeyi aksatması durumunda
veya herhangi bir neden ile LR ve Anlaşmalı filo şirketi arasındaki sözleşmenin feshine neden
olması durumunda; Kiralama döneminin ilk 12 ayında, erken fesih tarihi ile LR ve Anlaşmalı filo
şirketi arasındaki kontrat süresi bitimi arasında kalan toplam kira bedelinin %40’ını, kiralama
döneminin ilk 12. ayından sonraki dönemde, erken fesih tarihi ile LR ve Anlaşmalı filo şirketi
arasındaki kontrat süresi bitimi arasında kalan toplam kira bedelinin %25’ini aracın iade edildiği
tarihte nakden ve defaten LR’ye ödeyeceğini gayri kabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Bakım ve muayeneleri kim üstlenir?
Anlaşmalı Filo Kiralama firmalarımız ile görüşerek bakımları ve muayeneleri yaptırabilirsiniz.
Hasar durumunda yine anlaşmalı filo kiralama firmasını arayarak detaylı bilgi ve anlaşmalı
servisleri öğrenebilirsiniz
LR Clio’yu ve LR Corsa’yı kim kullanabilir?
Aracın kullanım hakkı araç kalifikasyonunu gerçekleştiren ve geçerli bir ehliyeti olan aracı hak
eden LR İş Ortağımıza aittir. Takım olan iş ortaklarının her biri aracın kullanım hakkına sahiptir
(Aynı zamanda 1. Derece akraba aracı kullanabilir).
Aracı kiralayan kişi sözleşme süresi içerisinde Orga Lideri olursa ne olur?
İş ortağı sözleşme süresi dahilinde Organizasyon Lideri olursa ne olur ?
İş ortağımız sözleşme süresi dahilinde Organizasyon Lideri olursa , alt iş ortaklarından Clio
hak edeni bulması zorunludur,bulamazsa şirketi arayarak şirketten yardım ister (ancak şirket
bulmak ile mükellef değildir iade ücreti ile aracı alabilir).Her iki durumun gerçekleşmemesi
durumu söz konusu olduğunda sözleşmede yazan kira bedeli başka bir Clio hak edeni bulana
kadar kullanıcıdan kesilir, Kullanıcı yeni araç konseptinden devam eder.
Katılım ücreti ile LR Clio ve LR Corsa Kullananların ödemesi için € hangi kurdan TL’ye
çevrilmektedir?
Katılım ücreti fatura tarihi içindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz satış kuru esas
alınarak Türk Lirasına çevirilir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir